abc
Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

Kurs instruktora sportu spec. Trener Personalny

 

PROGRAM


Zakres kursu obejmuje zasadnicze aspekty niezbędnej wiedzy trenera personalnego. Uczniowie (uczestnicy kursu) powinni posiadać wiedzę podstawową z zakresu anatomii, odżywiania, treningu, ale rolą szkolenia jest rozszerzenie u każdego słuchacza umiejętności niezbędnych w osiągnięciu najwyższych kompetencji trenera personalnego.
Trening personalny to złożony proces polegający na określonych prawidłowościach, ogólnych normach i zasadach postępowania. Prawidłowa organizacja treningu, umiejętne dobranie środków i metod, znajomość i przestrzeganie ich w pracy stanowi o powodzeniu w pracy trenerskiej.


1. Definicja i umiejętności trenera personalnego
Trener personalny, to ekspert w dziedzinie sportu, rekreacji ruchowej oraz specjalista prowadzenia treningu, którego charakteryzuje wiedza z zakresu tematyki zdrowego żywienia, suplementacji, skutecznej odnowy biologicznej, biochemii i fizjologii wysiłku, a co najważniejsze także przeciwdziałania kontuzjom i przetrenowaniu. To nie tylko fachowiec, ale również osoba łatwo nawiązująca kontakty interpersonalne. Trener personalny potrafi idealnie dopasować sposób pracy do indywidualnych potrzeb swojego podopiecznego. Jest ambitny, skutecznie motywuje do wysiłku i regularnego treningu. Stawia wyzwania swoim podopiecznym i ciągle poszerza swoją wiedzę.

2. Podstawy anatomii
Słuchacz uczestniczący w kursie powinien wykazywać wiedzę z podstaw anatomii, przy czym ze szczególnym zwróceniem uwagi na poniższe zakresy. Rozszerzenie informacji z anatomii przygotuje ucznia do indywidualnej pracy z dolegliwościami i dysfunkcjami organizmu podopiecznych. Pozwoli i umożliwi rozpoznanie schorzeń przy przygotowaniu planu treningowego. Trener powinien zabiegać kontuzjom podopiecznych oraz umiejętnie prowadzić trening pomimo kontuzji. Głównym zadaniem trenera powinno być eliminowanie kontuzji u podopiecznych.
Trener personalny nie powinien mieć problemów z określeniem płaszczyzn ruchu, grup mięśniowych. Powinien bez błędnie pokazać poprawne wykonanie ćwiczenia z jednoczesnym określeniem i wskazaniem pracujących w tym czasie grup mięśniowych.
Podstawy wiedzy z anatomii człowieka, którą powinien wykazywać słuchacz:
Plan budowy całego ciała, budowę i typy budowy ciała
Budowę, podział, cechy i funkcje:
a) wszystkich grup mięśniowych
b) przyczepów, powięzi,
c) kości, stawów
d) kręgosłup
Pracę mięśni, fazy ruchu
Wytrzymałość fizyczną (siła, oddech, koordynacja,)
Przemiany biochemiczne jakie zachodzą w mięśniach w czasie treningu i w spoczynku;

3. Analiza form treningowych

Uczniowie powinni posiadać wiedzę na temat zakresu mechanizmów rządzących organizmem człowieka, na czym polega fizjologia wysiłku. Taka wiedza pozwoli odpowiednio dobrać ćwiczenia do planu treningowego. Trener powinien znać i rozumieć zależność miedzy wysiłkiem i każdym wykonanym ćwiczeniem. Każda forma treningu może spełniać inną funkcję i być inna dla innego podopiecznego. Umiejętne dobranie treningu jest podstawą osiągnięcia cel. Mimo iż każdy trening spełnia inną funkcję, to wszystkie rozwijają sprawność fizyczną.
a) Zasady nauczania i prowadzenia treningu.
b) Ustalanie celów treningowych (rodzaje celów)
c) Wiedza z zakresu form treningowych oraz form aktywności ruchowej jest uzależniona od:
I. Celów treningowych,
II. Płci, wieku, stanu zdrowia (kontuzji, sprawności ruchowej)
III. Miejsca wykonywanego treningu
Formy treningu: kulturystyka, trening siłowy, trening funkcjonalny, trening stabilizacyjny, trening w zawieszeniu, trening stabilizacyjny, trening oporowy, trening z użyciem THR, trening uzupełniający, kettebell, corebag, trening w parach
d) Omówienie wybranych form treningu, np.
Trening siłowy
Do grupy form treningu siłowego można zaliczyć tez trening funkcjonalny, ponieważ jest on też treningiem siłowym, anaerobowym. Inna formą treningu siłowego jest także trening równoważny, na bosu oraz na trx.
I. zasady treningu siłowego
II. wady i zalety
III. trening siłowy jako forma kształtowania sylwetki: definicja mięśniowa, redukcja tkanki mięśniowej, budowanie masy mięśniowej
IV. podstawowe błędy
Trening cardio
Trening cardio polega na dotlenianiu serca i mięśni, jest konieczny w spalaniu tkanki tłuszczowej, ponieważ to tlen jest podstawą spalania. Taki trening poprawia pracę układu krwionośnego, wzmacnia serce, poprawia kondycje.
I. Zasady treningu cardio
II. wady i zalety
III. przeciwwskazania i zasady bezpieczeństwa
IV. podstawowe i najczęstsze błędy
Formy trening tlenowego: skakanie na skakance, szybki trucht, pływanie, stepper

4. Kompletowanie i analiza informacji o podopiecznym
Podstawą wiedzy i kompetencji pracy trenera powinna być umiejętność mądrego analizowanie zebranych informacji o podopiecznym. Uczniowie powinni wiedzieć jak umiejętnie przeprowadzić wywiad z podopiecznym, o co pytać i na jakie kwestie zwracać największą uwagę. Dobrze przeprowadzony kwestionariusz medyczny pomaga uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozpisania programu treningowego i prowadzenia podopiecznego,
Wywiad z podopiecznym (kwestionariusz medyczny)
- w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji (w przypadku gdyby podopieczny zataił chory itp.) bardzo ważne jest uzyskanie podpisu podopiecznego na kwestionariusz medycznym.

5. Dietetyka i suplementacja:
Omówienie najważniejszych zasad żywienia. Wywiad nt. nawyków żywieniowych. Charakterystyka i rola wartości odżywczych, takich jak: białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały. Znaczenie wody (65% naszego ciała to woda) Umiejętne dobieranie i układanie planów dietetycznych.
1) Czym jest Dieta
- Podział makroskładników i ich rola w organizmie (węglowodany, białka, tłuszcze ) źródła i ich zamienniki.
- Witaminy i minerały (źródła)
- błonnik w diecie
-indeks glikemiczny i rola insuliny
- obróbka termiczna pożywienia i jej wpływ na wartość odżywcza i wchłanialność
2) Diety ukierunkowane
- przyrost masy miesnowej,
- redukcyjna (niskoweglowodanowa, tluszczowa, rotacyjna, zbilansowana)
- odżywianie w różnych dyscyplinach sportowych
A – Sylwetkowe / Siłowe
B -  wytrzymałościowo – szybkościowe
- detoks (dla  kogo i kiedy)
3) Działanie hormonów i wpływ diety na regulację hormonalną
– leptyna, grelina, insulina,  hormon wzrostu.
4) Prawidłowy wywiad z klientem jako podstawowy element doboru diety
- od czego zacząć, jak przeprowadzić, stan zdrowia, badania lekarskie niezbędne do ułożenia odpowiedniej diety, wyliczenie zapotrzebowania kalorycznego
5) Postepowanie dietetyczne  w chorobach ukladu pokarmowego
6) Postepowanie dietetyczne w otyłości związanej z cukrzyca, insulinoopornoscia
 7) Charakterystyka suplementów diety
 – zastosowanie, działanie, dlaczego ich potrzebujemy

6. Zasady treningowe:

Każda wymieniona zasada może działać sama, ale nie prowadzi do sukcesu podopiecznego i trenera. Wykorzystanie wszystkich zasad łącznie jest podstawą procesu treningowego.
a. Zasada świadomości i aktywności ? ukierunkowanie podopiecznego na konkretne cele i zadania treningu
b. Zasada przystępności - uwzględnienie wieku, umiejętności, płci. Wymaga ustalenia właściwych obciążeń treningowych, uwzględnienia różnic fizycznych itp. Trennign ma stanowić wyzwanie, ale możliwe do osiągnięcia wobec czego każdy kolejny krok w procesie treningowym ma stanowić pewną trudność do pokonania.
c. Zasada trwałości - utrwalenie, usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości i umiejętności oraz doskonalenie sprawności.
d. Zasada indywidualizacji ? uwzględnienie umiejętności ii zróżnicowanie cech rozwojowych każdego podopiecznego w indywidualny sposób
e. Zasada systematyczności
f. Zasada poglądowości ? polega na pokazie zadania ruchowego przez trenera

7. Proces treningowy
Uczniowie powinni wiedzieć, że trening jest procesem, a proces może być krótkotrwały lub długotrwały. Efekty procesu mogą być osiągane szybko lub wolno, w zależności od programu treningowego, wiedzy trenera i uwarunkować fizycznych podopiecznego. Niezależnie od powyższego, aby proces był efektywny musi nastąpić po sobie wiele czynników. Najważniejsze aby odbywał się systematycznie i bezpiecznie.
a. Określenie indywidulanych celów treningowych
b. Określenie indywidualnego poziomu możliwości fizycznych
c. Przygotowanie podopiecznego
- przygotowanie taktyczne (plan i koncepcja treningu)
- przygotowanie psychiczne (relaksacja i motywacja)
- przygotowanie fizyczne (ogólne, ukierunkowane i specjalne)
Metodyka treningu
Metody nauczania to określone sposoby pracy trenera z podopiecznym. Wybór odpowiedniej metody zależy od celów treningowych, czasu treningu oraz poziomu sprawności fizycznej podopiecznego.
a) Właściwe rozplanowanie czasu trwania wysiłku treningowego
I. Czas pojedynczych obciążeń
II. Czas przerwy
III. Intensywność
b) Kształtowanie wytrzymałości fizycznej
c) Utrwalanie poprawnych nawyków ruchowych
d) Metody prowadzenia treningu:
a. Metody analityczne
b. Metody zmienne
c. Metody kombinowane
d. Metody powtórzeniowe
e. Metody interwałowe

8. Trening Medyczny
a) Trening ludzie ze schorzeniami : uciążliwe czynniki w pracy biurowej, ergonomiczne stanowisko pracy, bóle przeciążeniowe kręgosłupa i przeciwdziałanie pogłębianiu sie wad postawy
b) Korektywa i kompensacja w treningu personalnym - kompensowanie wad postawy
c) Trening osób początkujących - dobór metod treningowych, zasady doboru obciążeń treningowych
d) Kinezygerontoprofilaktyka- trening osob starszych, korzyści i zagrożenia płynące z aktywności fizycznej w starszym wieku, zjawisko sarkopenii
f) Trening kobiet ciężarnych - wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia kobiety oraz płodu, na stany emocjonalne oraz wybrane wskaźniki fizjologiczne
g) Anatomia- anatomia czynnościowa
h) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
i) Kształtowanie cech motorycznych - kształtowanie siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej w treningu personalnym

9.Trening Funkcjonalny:
Kursanci podczas zajęć z treningu funkcjonalnego zostaną zapoznani z takimi elementami jak:
a) Co to jest trening funkcjonalny,
b) cechy treningu funkcjonalnego
c) przyrządy wykorzystywane w treningu funkcjonalnym z osobami początkującymi, średnio-zaawansowanymi i zaawansowanymi
d) trening funkcjonalny sportowy i rehabilitacyjny
e) wpływ treningu funkcjonalnego na aparat ruchu
f) ocena sprawności fizycznej- czyli pierwsze kroki z nowym klientem, świadomość jakie dysfunkcje są do poprawy
g) automasaż - jako niezbędny element w pracy z klientem
h) mobility & stability w treningu funkcjonalnym
i) rozgrzewka i rozciąganie w pracy z podopiecznymi
j) trening osób niepełnosprawnych- w zależności od rodzaju niepełnosprawności
k) trening dzieci i młodzieży- w jakim wieku i w jaki sposób należy trenować z młodymi adeptami
l) nauka treningu w obwodzie ćwiczebnym- niezbędna umiejętność do pracy z większą grupą
m) podejście do klienta i przygotowanie organizmu do podstawowych elementów treningu siłowego
n) taping- podstawowe elementy dekompresji w miejscach występowania uczucia bolesności

10. Marketing w Treningu Personalnym
a) Motywacja Feedback Cele treningowe
b) Sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami
c) Szkolenie zawiera wszelkie potrzebne informacje,które pozwalają prowadzić biznes treningu personalnego
d) Pokażemy jak wyselekcjonować odpowiednio klienta,jak go pozyskać a przede wszystkim co robić aby klient z nami regularnie trenował
e) Regularny cash flow
f) Szkolenie jest kierowane do osób początkujących jak i trenerów że stażem.

11. Kodeks pracy trenera
Uczniowie powinni wypełniać funkcję trenera personalnego z należyta starannością, z zachowaniem ogólnych zasad i procedur.
1. Wypełnienie kwestionariusza medycznego
2. Rozpisywanie treningów przed każdą sesją treningową
3. Odpowiednia postawa trenera podczas prowadzenia treningu
4. Odpowiedni ubiór trenera
5. Odpowiedni wygląd
6. Zakaz siadania, zakaz żucia gumy, używania telefony komórkowego, zakaz leżenia,
7. Unikanie pozycji zamkniętych
8. Odpowiednie asystowanie podczas treningu
9. Wykonywanie sesji rozciągania po każdej sesji treningowej (używanie ręczników podczas stretchingu)
10. Podsumowanie i omawianie każdej sesji z podopiecznym (feedback i motywacja)

Zapisz się na kurs
Miejsce i data kursu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kwota wpłaty
Data wpłaty (DD.MM.RRRR)
Kilka słów o sobie
Rozmiar koszulki:
Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego