abc
Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

TRENER PERSONALNY - CENA

Cześć ogólna 350zł

Część specjalistyczna 990zł

Razem - 1340 zł

Dodatkowo po zdanym egzaminie 80zł (legitymacja, certyfikat, przygotowanie dokumentacji z wpisem do bazy)

Tytuł przelewu: Miasto kursu,Trener Personalny Imię Nazwisko

Nazwa banku:  Nr konta: 

Nazwa odbiorcy:  Tytuł przelewu: Miasto ,Trener Personalny Imię Nazwisko

 

Zapisz się na kurs
Miejsce i data kursu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kwota wpłaty
Data wpłaty (DD.MM.RRRR)
Kilka słów o sobie
Rozmiar koszulki:
Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego