abc
Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

INFORMACJE PODSTAWOWE
 

Organizator:   Europejskie Centrum Sportu - Placówka Kształcenia Ustawicznego
Uprawnienia po kursie:
Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu spec. "Trener Personalny"  zgodną z wzorem MEN i uprawnienia zawodowe do pracy w klubach i ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, obozach i koloniach. Uprawnia do prowadzenia zajęć komercyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo kursant otrzymuje Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w EU oraz Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Suplementacyjnego , koszulkę instruktorską. Dokumenty zostaną wystawione do 2 tyg po zdanym egzaminie o ile zostanie uiszczona opłata 80 zł za wydanie dokumentów bezpośrednio po egzaminie. Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze Trenera Personalnego.


Akredytacja "EHFA"


ECS przystąpił do Europejskiego systemu szkoleniowego a nasz program został zatwierdzony i uznany za szkolenie wysokiej jakości.Oznacza to że, wszyscy Trenerzy Personalni ECS są uprawnieni do przystąpienia i logowania się do europejskiego rejestru profesjonalistów (EREPS) zrzeszająca wykwalifikowanych specjalistów w Europie.
Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia & Fitness (EHFA) ustanawia standardy w całej Europie. Organizacja składa się z ekspertów branżowych, pracodawców, pracowników naukowych i praktyków z całej Europy. EHFA jest organizacją non-profit która współpracuje prawie z 10.000 klubów sportowych i fitness w całej Europie.

INFORMACJE O AKREYTACJI (KLIKNIJ)


Szczegóły kursu :


Część ogólna
-odbywa się w postaci e-learningowej. Materiały są dostępne na stronie www.kursyecs.edu.pl. w Strefie Kursanta w zakładce Materiały. Dostęp do strefy kursanta zostanie udzielony po opłaceniu kursu lub po wpłaceniu zaliczki 350 zł. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych AWF oraz instruktorzy innych dyscyplin sportu.
Część specjalistyczna - wykłady, teoria i ćwiczenia. Weryfikacja wiedzy i doświadczeń kursanta. Praca własna.
Egzamin - podzielony jest na 3 części:
z części ogólnej (pytania otwarte)
z części specjalistycznej (test plus pytania opisowe)
Egzamin  praktyczny
Po kursie instruktora sportu spec. Trener Personalny kursant otrzymuje:

  •     legitymację instruktorską
  •     certyfikat Level 4 w języku angielskim ważny w EU
  •     certyfikat profesjonalnego doradcy suplementacji
  •     dokumenty akredytowane przez EHFA
  •     koszulkę Trenera Personalnego

Dane dla Urzędów Pracy

Dla osób bezrobotnych kursy finansowane są przez Urząd Pracy. Dane te należy przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym staramy się o przyznanie finansowania kursu. Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
NUMER EWIDENCYJNY 1054K
NUMER WPISU DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.14/00099/2012
NIP 5242749454
REGON 146008209

Zapisz się na kurs
Miejsce i data kursu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kwota wpłaty
Data wpłaty (DD.MM.RRRR)
Kilka słów o sobie
Rozmiar koszulki:
Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego