Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

INFORMACJE PODSTAWOWE


Na kurs należy zapisać się poprzez stronę ECS
Należy dokładnie uzupełnić informacje w zgłoszeniu co ułatwi kontakt i przesłanie dokumentów.
Po zgłoszeniu elektronicznym kursant otrzyma wiadomość automatyczną z podstawowymi informacjami i nr konta Europejskiego Centrum Sportu.
W razie braku meila należy sprawdzić zakładkę SPAM we własnej poczcie.

Aktualna oferta kursów znajduje się w zakładce Nasze szkolenia

DANE DO PRZELEWU:
Nazwa banku:

MBANK Nr konta: 

Nazwa odbiorcy:
Tytuł przelewu: nazwa kursu,miasto, imię i nazwisko


WYMAGANE DOKUMENTY:


wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania na stronie po zalogowaniu )
zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (lekarz pierwszego kontaktu bez dodatkowych badań)
2 zdjęcia format 3,5 cm x 4,5 cm (podpisane z tyłu z datą i miejscem urodzenia)
informacja tylko dla zwolnionych z części ogólnej - dokument uprawniający do zwolnienia z części ogólnej (dyplom licencjata, magistra AWF lub legitymacja dowolnej dyscypliny sportu)
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej. komplet dokumentów w koszulce lub w teczce należy dostarczyć do prowadzącego kurs pierwszego dnia zajęć.


KURSANT POWINIEN:


mieć ukończone 18 lat interesować sie sportem i być sprawny fizycznie być nie karany prawomocnym wyrokiem za przestepstwa : związane z korupcją w sporcie, związane z dopingiem w sporcie, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, przeciwko rodzinie i opiece.


SZCZEGÓŁY KURSU:


Część ogólna -odbywa się w postaci e-learningowej. Materiały są dostępne na stronie www.kursyecs.edu.pl. w Strefie Kursanta w zakładce Materiały. Dostęp do strefy kursanta zostanie udzielony po opłaceniu kursu lub po wpłaceniu zaliczki 350 zł. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych AWF oraz instruktorzy innych dyscyplin sportu.
Część specjalistyczna - wykłady, teoria i ćwiczenia. Weryfikacja wiedzy i doświadczeń kursanta. Praca własna.
Praktyki instruktorskie - realizowane są podczas kursu.EGZAMIN

podzielony jest na 3 części:
z części ogólnej (pytania otwarte)
z części specjalistycznej (test plus pytania opisowe)
Egzamin  praktyczny - decyzja prowadzącego kurs


UPRAWNIENIA PO KURSIE:

  • Kursant otrzymuje legitymację instruktora sporu zgodną z wzorem MEN i uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej do pracy w klubach i ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, obozach i koloniach.
  • Uprawnia do prowadzenia zajęć komercyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą.
  • Dodatkowo kursant otrzymuje Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w EU oraz Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Suplementacyjnego od firmy Real Pharm.
  • Koszulkę Trenerea Personalnego
  • Kartę rabatową 7% do sklepu www.centrumodzywek.net

AKREDYTACJA "EHFA"

Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia & Fitness (EHFA) ustanawia standardy w całej Europie.
Organizacja składa się z ekspertów branżowych, pracodawców, pracowników naukowych i praktyków z całej Europy.
EHFA jest organizacją non-profit która współpracuje prawie z 10.000 klubów sportowych i fitness w całej Europie.
ECS przystąpił do Europejskiego systemu szkoleniowego a nasz program został zatwierdzony i uznany za szkolenie wysokiej jakości.
Oznacza to że, wszyscy Trenerzy Personalni ECS są uprawnieni do przystąpienia i logowania się do europejskiego rejestru profesjonalistów.
EREPS zrzesza wykwalifikowanych specjalistów w całęj Europie.
Dokumenty zostaną wystawione do 2 tyg po zdanym egzaminie o ile zostanie uiszczona opłata 80 zł za wydanie dokumentów bezpośrednio po egzaminie.
Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze Trenera Personalnego.

 

STREFA KURSANTA

Po wpłacie zaliczki (350 zł) lub po dokonaniu pełnej opłaty za kurs, kursant otrzymuje dostęp do STREFY KURSANTA.

  • Dokumenty rejestracyjne
  • Materiały edukacyjne
  • Filmy edukacyjne dietetyczne i treningowe
  • Kody rabatowe partnerów ECS
  • Wyniki egzaminów

  

 

TERMIN I MIEJSCE:


Podane są zawsze w zakładce każdego kursu na stronie HOME.
W każdym klubie, w którym odbywa się kurs uczestnik otrzymuje dostęp do szafki.


DODATKOWE INFORMACJE:


Cena kursu podana jest w każdej zakładce poszczególnych kursów i seminariów.
Wpłata zaliczki lub całości kwoty za kurs zapewnia miejsce na kursie i daje dostęp do materiałów szkoleniowych potrzebnych do nauki. Liczba miejsc jest ograniczona
Rachunki wystawiamy do 7 dni po zakończeniu kursu
Każdemu przysługuje 1 egzamin poprawkowy bezpłatny w terminie wyznaczonym przez ECS , a egzamin komisyjny jest płatny w wysokości 100 zł.


Dane dla Urzędów Pracy


Dla osób bezrobotnych kursy finansowane są przez Urząd Pracy. Dane te należy przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym staramy się o przyznanie finansowania kursu. Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
NUMER EWIDENCYJNY 1054K
NUMER WPISU DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.14/00099/2012
NIP 5242749454
REGON 146008209
Zapisz

Zapisz

Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350