abc
Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

INFORMACJE PODSTAWOWE

Organizator:

Europejskie Centrum Sportu - Placówka Kształcenia Ustawicznego

akredytacja : PLMMAF

Uprawnienia po kursie:

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sporu zgodną z wzorem MEN i uprawnienia zawodowe do pracy w klubach i ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, obozach i koloniach. Uprawnia do prowadzenia zajęć komercyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo kursant otrzymuje Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w EU oraz Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Suplementacyjnego , koszulkę instruktorską. Dokumenty zostaną wystawione do 2 tyg po zdanym egzaminie o ile zostanie uiszczona opłata 80 zł za wydanie dokumentów bezpośrednio po egzaminie. Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze Trenera Personalnego.

Szczegóły kursu :

Część ogólna - odbywa się w postaci e-learningowej. Materiały są dostępne na stronie www.kursyecs.edu.pl. w Strefie Kursanta w zakładce Materiały. Dostęp do strefy kursanta zostanie udzielony po opłaceniu kursu lub po wpłaceniu zaliczki 350 zł. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych AWF oraz instruktorzy innych dyscyplin sportu.

Część specjalistyczna - wykłady, teoria i ćwiczenia. Weryfikacja wiedzy i doświadczeń kursanta. Praca własna. Praktyki instruktorskie - w dowolnie wybranym klubie sportowym należy odbyć 30h lekcyjnych przy asystowaniu instruktorom. Zaświadczenie należy dostarczyć przed kursem, w trakcie lub przed odbiorem legitymacji ( max do dwóch miesięcy od zakończenia kursu)

Egzamin - podzielony jest na 3 części:

Egzamin z części ogólnej (pytania otwarte)

Egzamin z części specjalistycznej (test plus pytania opisowe)

Egzamin  praktyczny

DOKUMENTY I CERTYFIKATY

Po kursie instruktora sportu spec. Trener Personalny kursant otrzymuj:

legitymację instruktorską akredytowaną przez PLMMAF

certyfikat Level 4 w języku angielskim ważny w EU

certyfikat profesjonalnego doradcy suplemnetacji

koszulkę trenera presonalnego

Dane dla Urzędów Pracy

Dla osób bezrobotnych kursy finansowane są przez Urząd Pracy. Dane te należy przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym staramy się o przyznanie finansowania kursu. Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
NUMER EWIDENCYJNY 1054K
NUMER WPISU DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.14/00099/2012
NIP 5242749454
REGON 146008209

Zapisz się na kurs
Miejsce i data kursu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kwota wpłaty
Data wpłaty (DD.MM.RRRR)
Kilka słów o sobie
Rozmiar koszulki:
Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego