abc
Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   
Przydatne informacje

AKREDYTACJA

ECS posiada akredytację Polskiego Związku MMA

ECS posiada akredytację EHFA

WYKŁADOWCY MMA


Piotr Bagiński


Karol Matuszczak

 

Andzrzej Kościelski

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA TEST PRÓBNY

Sprawdź swoje możliwości podczas testu próbnego

INFORMACJE PODSTAWOWE

Organizator:

Europejskie Centrum Sportu - Placówka Kształcenia Ustawicznego

akredytacja : PLMMAF

Uprawnienia po kursie:

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sporu zgodną z wzorem MEN i uprawnienia zawodowe do pracy w klubach i ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, obozach i koloniach. Uprawnia do prowadzenia zajęć komercyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo kursant otrzymuje Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w EU oraz Certyfikat Profesjonalnego Doradcy Suplementacyjnego , koszulkę instruktorską. Dokumenty zostaną wystawione do 2 tyg po zdanym egzaminie o ile zostanie uiszczona opłata 80 zł za wydanie dokumentów bezpośrednio po egzaminie. Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze Trenera Personalnego.

Szczegóły kursu :

Część ogólna - odbywa się w postaci e-learningowej. Materiały są dostępne na stronie www.kursyecs.edu.pl. w Strefie Kursanta w zakładce Materiały. Dostęp do strefy kursanta zostanie udzielony po opłaceniu kursu lub po wpłaceniu zaliczki 350 zł. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych AWF oraz instruktorzy innych dyscyplin sportu.

Część specjalistyczna - wykłady, teoria i ćwiczenia. Weryfikacja wiedzy i doświadczeń kursanta. Praca własna. Praktyki instruktorskie - w dowolnie wybranym klubie sportowym należy odbyć 30h lekcyjnych przy asystowaniu instruktorom. Zaświadczenie należy dostarczyć przed kursem, w trakcie lub przed odbiorem legitymacji ( max do dwóch miesięcy od zakończenia kursu)

Egzamin - podzielony jest na 3 części:

Egzamin z części ogólnej (pytania otwarte)

Egzamin z części specjalistycznej (test plus pytania opisowe)

Egzamin  praktyczny

DOKUMENTY I CERTYFIKATY

Po kursie instruktora sportu spec. Trener Personalny kursant otrzymuj:

legitymację instruktorską akredytowaną przez PLMMAF

certyfikat Level 4 w języku angielskim ważny w EU

certyfikat profesjonalnego doradcy suplemnetacji

koszulkę trenera presonalnego

Dane dla Urzędów Pracy

Dla osób bezrobotnych kursy finansowane są przez Urząd Pracy. Dane te należy przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym staramy się o przyznanie finansowania kursu. Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
NUMER EWIDENCYJNY 1054K
NUMER WPISU DO INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.14/00099/2012
NIP 5242749454
REGON 146008209

Zapisz się na kurs
Miejsce i data kursu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kwota wpłaty
Data wpłaty (DD.MM.RRRR)
Kilka słów o sobie
Rozmiar koszulki:
Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc zadzwoń do nas aby uzyskać wszystkie
potrzebne ci informacje
Telefon
+48 530 333 350
Nasz zespół

Piotrek Bagiński

Piotrek Bednarczuk

Karol Matuszczak

Andrzej Kościeliński

Paweł Rękas

Diana Dudziak

Rafał Baran

Próbny egzamin na trenera personalnego